امروزه با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی ، مرز بین  شاخه های مختلف علم در حال محو شدن است. در این شرایط داشتن معلومات بین رشته ای ، کمک شایانی به دانشجویان و محققان می کند. در درس مبانی برق تلاش ما بر آن است که دانشجویان با مفاهیم و کاربردهای پایه ای مهندسی برق در رشته ی خود آشنا شوند.