اين درس بر برخي از مهم‌ترين موضوعات جاري در برنامه‌ریزی و مديريت استراتژيك تمركز دارد. از اين‌رو مفاهيم، مدل‌ها، فنون و روش‌هاي مختلفي توسط استاد در كلاس درس معرفي مي‌شوند. علاوه بر اين تلاش مي‌‌‌شود تا دانشجويان با رويكردي عمل‌گرايانه با مسائل تدوين و اجراي استراتژي در كسب‌وكار آشنا شوند.