در این درس با ساختار داخلی ریزپردازنده‌ها از نسل‌های قدیمی تا پردازنده‌های امروزی آشنا می‌شویم و راهکارهایی را که برای ایجاد تسریع و کاهش توان مصرفی در این پردازنده‌ها مورد استفاده قرار گرفته است بررسی می‌کنیم.