در این درس به مساله برنامه‌ریزی خطی (Linear Programming) خواهیم پرداخت. مساله برنامه‌ریزی خطی، LP، پیدا کردن مقدار بیشینه یا کمینه یک تابع خطی بر روی مجموعه‌ای از متغیرها است که در تعدادی نابرابری یا برابری خطی صدق می‌کنند. در این درس خواهیم دید که این مساله بسیار پرکاربرد است و طیف وسیعی از مسائل مختلف الگوریتمی به صورت مساله برنامه‌ریزی خطی قابل صورت‌بندی هستند. به علاوه با راه حل‌های کارآمدی برای حل مساله آشنا خواهیم شد.