با سلام 


درخواست ایجاد درس ریاضی مهندسی (22035) برای گروه‌های 2 و 3 دانشکده علوم ریاضی را دارم.


با احترام


مسعود بیرامی امینلوئی

دانشجوی دکتری دانشکده علوم ریاضی