با سلام، در تماس تلفنی خدمت سرکار خانم جاویدی درخواست تولید صفحه ای در سایت دروس برای استفاده دانشجویان مشغول به پژوهش در آزمایشگاه پژوهشی اینجانب مورد تقاضا قرار گرفت و حسب راهنمائی ایشان این درخواست خدمتتان ارائه می گردد. با تشکر از پشتیبانی و راهنمائی شما.