سلام

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که سامانه برای درس مذکور فعال گردد.


با تشکر

صفدریان