در این درس با روش‌های به‌روزتر استفاده از بهینه‌سازی ترکیبیاتی آشنا می‌شویم.

در این درس که درس ابتدایی برای آشنایی با برنامه‌نویسی در دانشکده علوم ریاضی است، برنامه نویسی مقدماتی تدریس خواهد شد.

در این درس سعی می‌کنیم با استفاده از برنامه‌ریزی‌های ریاضی الگوریتم‌های تقریبی تولید کنیم. به این منظور از برنامه‌ریزی خطی و برنامه‌ریزی نیمه معین استفاده می‌کنیم. سعی می‌کنیم مسئله‌های مختلف را به این صورت مدل‌سازی کنیم و بر اساس مدل‌سازی آن‌ها الگوریتم‌هایی ارائه کنیم. اگر چه الگوریتم‌های ارائه شده دقیق نبوده و تقریبی هستند، اما این شرط را دارند که می‌توان برای میزان بهینه بودن آن‌ها تضمین‌هایی ارائه کرد.